Polityka prywatności

1. Zawartość

Strona internetowa English Cars Centre A.Czeladzki J.Czeladzka J.Marszałł Sp.J. zwana dalej ECC, zawiera informacje dotyczące produktów i promocji dla marki Land Rover. Wszelkie podawane dane mają charakter informacyjny. Strona umożliwia skonfigurowanie wybranego modelu Land Rover-a. Konfiguracja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani zamówienia i nie może powodować wzajemnych zobowiązań między użytkownikiem strony a ECC. Strona zawiera materiały informacyjne niezbędne do zapoznania się z ofertą marki Land Rover w Polsce. Firma ECC dokłada należytej staranności by były w pełni aktualne i zgodne z rzeczywistością, jednak dane te mogą niekiedy różnić się od dostępnej oferty poszczególnych Dilerów, lub mogą ulec zmianom wynikającym ze specyficznych wymagań rynku i przepisów prawnych.

2. Ceny produktów

Prezentowane na stronie ceny są orientacyjnymi cenami brutto (chyba, że wskazano inaczej). W żadnym wypadku ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Znaki handlowe

Wszystkie nazwy, obrazy, logotypy identyfikujące markę Land Rover oraz firmę ECC stanowią własność ECC. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma ECC nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza

4. Ochrona danych osobowych / informacje podawane przez użytkownika

ECC szanuje prywatność każdej osoby, odwiedzającej jej stronę. Wszelkie informacje zebrane na Państwa temat będą katalogowane w bazie danych ECC z siedzibą w Starych Babicach 05-082, ul. Warszawska 310. Państwa dane przeznaczone są wyłącznie na użytek własny ECC i będą wykorzystywane do poprawy naszej obsługi względem Państwa, w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami marki Land Rover oraz zostaną użyte jedynie do wykonania usługi, którą Państwo zamówiliście, Dane będą przetwarzane w kraju w celach marketingowych ECC, w tym badanie rynku, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z1997r.,No 133 poz.883) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204). Zapewniamy Pani/Panu prawo wglądu i wnoszenia poprawek do Pani/Pana danych osobowych oraz żądania usunięcia danych z baz ECC

5. Prawa Autorskie – Copyright ©

© Copyright ECC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe oraz ich ułożenie i sposób prezentacji w serwisie internetowym www.ecc.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ECC, w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Wszelkie wykorzystanie ww. praw, w szczególności kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody ECC są zabronione i naruszają prawa ECC. Niektóre elementy graficzne serwisu internetowego Land Rovera są przedmiotem praw podmiotów trzecich. Jakiekolwiek wykorzystanie oznaczeń, marki lub logo Land Rover, bez pisemnej zgody ECC lub zainteresowanych osób trzecich stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

6. Niniejszy Serwis internetowy jest własnością firmy ECC.

Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowej oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.