Popularyzacja Land Rover-a wśród koniarzy zawodowców